Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

Musikk

Dans

Visuell kunst

KINN KULTURSKULE

Flora kulturskule og Vågsøy kulturskule vert til Kinn Kulturskule i august 2019. Det vert ein kulturskule i Kinn med to avdelingar, ein i Florø og ein i Måløy. 
Databasane våre vert snart slått saman under Kinn kulturskule. Foreløpig kan du bruke desse linkane når du skal søke plass eller logge inn.

Pålogging og søknad for dei som bur i Flora:

Pålogging og søknad for dei som bur i Vågsøy:

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2019 / 2020

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen. Både barn og vaksne kan søke. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Flora Frivilligsentral". Der kan ein få støtte til å delta (Gjeld barn og ungdom).

Er registrert Ny søkar

NYE TILBOD:

FØRSKULE:

Kulturbarnehage for 2-3 år og 3-4 år. Instrumentbasert musikkbarnehage 4-5 år.

Skulebarn:

Band samspel / juniorband frå 10 år. Kulturskulekor frå 12 år. Messingopplæring frå 4. klasse.

Komande arrangement