Kulturbarnehage-old

Kulturbarnehage (Høst 2018)

Fom hausten 2018 tilbyr vi kulturbarnehage, bygd på dei tre områda musikk, dans og visuell kunst. SN TH8C 1

Her blir det barnesongar, rytmiske bevegelsar, teikning, rim og reglar. Barnet blir også kjend med fargar.

Målgruppe: 2-3 år og 3-4 år.

Gruppestørrelse: inntil 7 barn på gruppe.

Lengde på leksjon: 30 minutt

Undervisningstid: torsdager kl 16:30-17:00 og 17:00 til 17:30.

Lokale: Kammersalen på kulturskulen

Tilbake til fag