Sal av tenester-old

Sal av tenester  
Instruksjonstimar skulekorps pr. u.v. time kr  390,-
Instruksjonstimar frivilleg musikkliv pr. u.v. time kr  410,-
Instruksjonstimar pensjonistkor pr. u.v. time kr 360,- 
   
Sal av tenester til inst./skular kostpris
Støttespeling /akkomp. kor/korps (pr. musikar/time) kr  410,-
Støttespeling /akkomp. inst./skular (pr. musikar/time) kostpris
Konsert pr. musikar kr 1650,-
Skulekonsertar eigen produksjon pr. konsert/gruppe etter avtale
Sal av tenester til næringslivet etter avtale