Logg inn

Fag


Instrumentbasert musikkbarnehage

 

Flora kulturskule tilbyr instrumentbasert musikkbarnehage for barn i alderen 4 til 6 år.

I musikkbarnehagen får ein lære å spele enkle melodiar på fleire instrument som til dømes ukulele, trekkspel, klokkespel, piano, fiolin, xylofon og song i tillegg til ulike rytmeinstrument.

Undervisninga føregår i små grupper på 2 til 4 elevar i 30 minuttar, slik at

alle elevane vert godt ivaretekne.

Innhaldet i timane vert bestemt ut i frå kvar einskild gruppe sine behov og interesser.

Vi har 39 gjester og ingen medlemmer på besøk.


LEDIGE PLASSER:

 


Snarveier!

Ny skar

er registrert

 (Innlogging for elever, foreldre og lærere)