Trekkspel -old

Trekkspel

  • Anbefalt nedre aldersgrense 7 år.

Om undervisninga :

  • 20, 30 eller 40 minutt ein gong i veka.

Om øvingsrutiner :

  • Det er nødvendig at eleven øver bortimot kvar dag
  • Instrument og stol må vere tilpassa eleven.
  • Uforstyrra område der han kan konsentrere seg om øvinga.

Dette ynskjer vi :

  • Hjelpe og inspirere kvar enkelt elev til å nå sine musikalske mål.
  • At eleven etter nokre år lærer å løyse musikalske oppgåver på ein god måte.

Vi lærer :

  • God sittestilling og handstilling.
  • Belgføring (vi må dra i belgen for å få lyd i trekkspelet).
  • Kva som trengs av kunnskap for å øve inn eit musikkstykke.

Tilbake til fag