Treblås

Treblås-undervisning

Mål:
 • Utvikle koordinasjon, inteligens og musikalske evner.
 • Heve livskvalitet gjennom opplevelse av meistringsglede.
 • Innarbeide tålmodighet, gode ordens og arbeidsvaner.
 • Føle gruppetilhørighet og styrke sosiale evner gjennom samspel
 • Få presentere sjølv på konsertar, og bygge sjølvstengighet og sjølvtillit.
Undervisning:
 • Kvar elev har 20 minutt undervisning pr. veke.
 • Det er viktig at eleven får riktig opplæring i å halde instrumentet, blåse og pusteteknikk.
 • Å lære å spille etter noter er viktig, men etter ei tid får eleven også trene på å spille etter gehør og improvisere etter musikken.
Instrument
 • Det er mogeleg å låne instrument frå kulturskulen. Det er likevel best å eige instrument sjølv.
 • Elevane må sjølv kjøpe fliser og klut til saksofon eller klarinett.
 • Eleven må lære seg å tørke av instrumentet etter kvar spilleøkt.
 • Munnstykket bør skyllast og tørkast ofte .
 • Munnstykkekorken treng av og til smøring med korkefett.
 • Eit reint og nysmurt instrument let best.
Om øving:
 • Dagleg øving heime er den største og viktigaste faktoren for å kunne bli god på instrumentet.
 • Gode rutinar og repetering av gammalt stoff hjelpe på.
 • Det er viktig med god tilgang til noter og lærebøker.

Tilbake til fag