Gitar

Gitar 

 • Aldersgrense 7 år,
 • Individuell, samspel, gruppe og gitarorkester.
 • Vi har og tilbod om elektrisk gitar og bass.
 • Lærarar er Eilif Vaardal og Kiril Miltchev

Mål

 • Utvikle grunnleggande ferdighetar i akkord og skalabruk.
 • Øve opp fingersetning, og rytmikk.
 • Innarbeide gode øvevanar.
 • Oppleve meistringsglede.
 • Føle gruppetilhøyrighet gjennom samspel med andre.
 • Få presentere innøvde musikkstykke på konsertar.

Undervisning

 • Undervisninga varer i 20 minutt.
 • Undervisninga føregår i kulturskulen sine lokale.

Utstyr

 • Eleven bør ha ein tilpassa gitar av ein viss standard.
 • Eiga lærebok, og evt. perm for lausarksystem.
Konsertar
 • Eleven vil få mulighet til å delta ved kultuskulen sine huskonsertar, eller ved haust-, / jule-, / sommarkonsertane. Anten i samspelgrupper eller som solist.

Tilbake til fag