Piano

Piano

Anbefalt nedre aldersgrense 6 år.

 Mål:

  • Å lære elevene ulike måter å spille piano.

 Om undervisninga:

  • 20, 30 eller 40 minutt ein gong i veka.

 Om instrumentet:

  • Heime må eleven ha dagleg tilgang til eit piano eller keyboard som inspirerer og står i forhold til nivået hans.

 Øvingsrutiner:

  • Det er nødvendig at eleven øver bortimot kvar dag.
  • God sittestilling i passande høgde til instrumentet.
  • Uforstyrra område der han kan konsentrere seg.

Tilbake til fag