Kor

Kor

I tillegg til å selge dirigenttenester til kor, har Kulturskulen også sine eigne kor, drive av kulturskulen. Akkurat no har vi mannskoret "Gammen". Kora er leia av Jorunn Bakke Nydal. For å bli medlem i kora må ein ha eit visst musikalsk og teknisk nivå.

 

Mannskoret "Gammen"
-Har ca 24 medlemmer og syng mest korarrangerte viser innan sjanti-sjangeren. Koret har prøve i kulturskulen sine lokale kvar måndag mellom kl 18:00 og 20:00.  

Tilbake til fag