Kontakt

Inge Reksten
Stilling:
Musikklærar. Avdeling Florø

Diverse informasjon

Diverse informasjon:
Lærar i trekkspel, piano, instrumentsafari, musikkbarnehage og kulturskoletimen.