Strykeopplæring

Strykeopplæring

 • Fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Vi tilrår aldersgrense 6 år på fiolin, bratsj og cello og 12 år på kontrabass.
Mål
 • Utvikle koordinasjon og musikalske evner.
 • Auke livskvalitet gjennom opplevelse av meistringsglede.
 • Innarbeide tolmodighet, gode ordens og arbeidsvaner.
 • Føle gruppe-tilhørighet og styrke sosiale evner gjennom samspel.
 • Få presentere sjølv på konsertar, og bygge sjølvstendighet og sjølvtillit.
Undervisning
 • Individuell undervisning varer i 20 minutt, men kan bli utvida gjennom samspel i små grupper eller orkester.
 • Elever lærer å spille musikk i alle stilarter og katergorier.
Orkester
 • Orkester er veldig viktig del av undervisning. Difor anbefaler vi sterkt at alle elevar blir med etter kvart.
 • Juniorkester er for dei yngste elevane.
 • Florø kammerorkester er for ungdom.
 • Flora Strykeansamble er for vaksne som kan allerede spille.
Konsertar
 • Elevar får tilbod om å spele på fleire konsertar i løpet av året.
 Lærestoff
 • Det er ynskjelig at eleven sjølv skaffe seg fiolin/cello-bok, men vi kompletterer med kopi dersom det er nødvendig.
Instrument og utstyr
 • Kulturskulen tilbyr leige av instrument inntil ein kan kjøpe sitt eige.
 • Notestativ bør ein eige sjølv. (skulen hjelper til med anskaffelse).

Tilbake til fag