Kulturskulane er første eining til å slå seg saman i Kinn

Den 14. august skreiv Firdaposten at den første eininga til å slå seg saman til Kinn, er Kulturskulen.
Kulturskulane i Flora og Vågsøy var same dag samla til

Les mer: Kulturskulane slår seg saman først - Artikkel i Firdaposten 14.08.2019
 

KINN KULTURSKULE

Flora kulturskule og Vågsøy kulturskule er no slått saman. Det er ein kulturskule i Kinn med to avdelingar, ein i Florø og ein i Måløy. 
Databasane våre er no slått saman under Kinn kulturskule. Innbyggarane i begge kommunane skal no bruke desse linkane til å logge seg inn eller søke plass i

Les mer: Kinn kulturskule fom august 2019
 
 

Kulturskulen si danseforestilling


Torsdag den 6. juni hadde kulturskulen si danseavdeling forestilling i kinosalen på Flora Samfunnshus. Med nesten full sal beståande av stolte og engasjerte foreldre og søsken, gjennomførde dansarane det som kanskje var den flottaste danseforestillinga i kulturskulen si 31 årige historie. Dette

Les mer: Kulturskulen si danseforestilling 6. juni 2019

Strykeinstrumentopplæring i kulturskulen

Den 5. juni presenterte Firdaposten strykeinstrumentopplæringa i kulturskulen. Strykeopplæringa i Flora kulturskule er på mange måtar eit fyrtårn i Sogn&fjordane samanheng. Kulturskulen har bla tre strykeorkester på ulike nivå i tillegg til at vi kan gje god opplæring på fiolin

Les mer: Strykeopplæring i kulturskulen - Artikkel i Firdaposten 05.06.2019

Nye bandtilbod i kulturskulen

Den 30. mai skreiv Firdaposten om kulturskulen sine
bandtilbod. Badmiljøet i Florø er desverre ikkje det same som det ein gong var. Dette ynskjer kulturskulen å

Les mer: Kulturskulen ønsker fleire band - Artikkel i Firdaposten 30.05.2019
 

Kulturbarnehagen

Den 6. mai skreiv Firdaposten om kulturskulen sitt tilbod kulturbarnehagen. Kulturbarnehagen er eit tilbod for 2-3 og 3-4 åringar. Tilbodet gjenspeilar dei aktivitetane kulturskulen har i dag innan musikk, dans og bildekunst, Her lære ungane om instrument, rytme, namn på notar og dei får trene på motorikk. Ungane lære

Les mer: Kulturbarnehagen i Firdaposten 06.05.2019