Kunst

Visuelle kunstfag

-Teikning og måling

Mål
 • Utvikle grunnleggjande ferdigheiter i form og fargelære.
 • Øve opp auge-handkoordinasjon, bilet- og fargekomposisjon.
 • Innarbeiding av gode ordens- og arbeidsvanar.
 • Oppleve meistringsglede.
 • Føle gruppetilhørighet gjennom samhandling med andre.
 • Få presentere individuelle verk på utstillingar.
 
Undervisning
 • Undervisninga varer i 60 minutt.
 • Undervisninga forgår ved kulturskulen sitt atelier.
 • Det vert gruppeundervisning i teknikk, samt arbeidd med oppfølging av den enkelte elev sine val av uttrykk.
 
Utstyr
 • Klede som tålar å få ein flekk maling på seg.
 • Eiga skissemappe, slik at eleven kan lage seg skisser, og notere idear når inspirasjonen kjem.
 
Utstillingar
 • Alle elevane får lov å stille ut sjølvvalde verk ved vår- og sommarutstillinga til kulturskulen.
 • Vi jobbar og med å kunne presentere verka til elevane i andre lokale og nasjonale samanhengar.
 

Tilbake til fag